Home/Store/Ask Me Up XXL/Ofta ställda frågor Last update: 2016-07-02
Deutsch Greek Português Svenska français English italiano español

Ofta ställda frågor

Vilka är minimikraven för att spela?

Din dator måste ha 32-bitars upplösning (transparens aktiverad) på minst 1024x768 pixlar. 32 MB grafikminne krävs. En demoversion finns tillgänglig för att kontrollera att spela fungerar bra på din dator.

Hur kan jag snabbt starta spelet?

Tryck [Ctrl] när TV Studion visas. Du startar då spelet direkt med den senaste spelaren som användes (dess avatar och inmatningsenhet). Du kan också klicka på "Snabbstart"-ikonen när den dyker upp.

Hur kan jag snabba upp animationer mellan frågorna?

Tryck [Ctrl] under spelet. Tryck på knappen igen för att avsluta accelerationen. Det är unikt för varje spelare. I "Cup"-läget, inställningen för den första spelaren är automatisk.

Är flerspelarläge möjligt utan joystick/joypad?

Ja det är möjligt. Två uppsättningar av tangenter använda: Piltangenterna och [Enter] på ena handen och [E], [S], [D] och[X] på den andra.

Varför har vissa knappar ingen text?

Spelet använder DejaVu Sans.font och DejaVu Sans Bold.font-typsnitt. När det gäller MorphOS 3.7, finns bara en av dem inkluderade: Spelet kopierar in det när det behövs.

Varför hanterar inte spelet min joystick/joypad?

Dina joysticks/joypads måste vara korrekt konfigurerade av ditt operativsystemet. I AmigaOS 4 måste du använda AmigaInput.prefs och i MorphOS USB prefs. I Quizläget (1 spelare), hanteras bara joysticken/joypaden som är kopplad till port (Lowlevel) 0. Dessutom måste alla joystickar/joypads vara inkopplade innan spelet startas.

Jag ser inte hela skärmen?

Med AmigaOS och MorphOS kan uppdateringshastigheten inte vara kompatibel med din bildskärm. Med Windows kan du göra skrivbordsobjekt (ikoner, text, ?) större, spelskärmen är då inte fullt synlig. I båda fallen, tryck [R]-knappen när hemskärmen visas. Då kan du ändra storlek på spelskärmen.

Vi rekommenderar att du läser dokumentationen som kommer med spelet. Den är väldigt användbar.

Tillbaka till spelsidan


Ask Me Up XXL © 2014-2018 Boing Attitude :)
Logo © 2012-2014 Aïto


Home/Store/Ask Me Up XXL/Ofta ställda frågor