Αρχική/Προϊόν/Ask Me Up XXL/Tests Τελευταία ενημέρωση: 2016-04-30
Deutsch Greek Portuguκs Svenska franηais English italiano espaρol

Δοκιμές σε AmigaOS 4

- Relec / The Red One (Sam Flex) / AmigaOS 4.1 Final Edition
- Eyetech / Amiga One XE / AmigaOS 4.1 Final Edition
- A-EON / Amiga One X1000 / AmigaOS 4.1 Final Edition

Δοκιμές σε MorphOS

- Apple / Mac mini PPC 1,4 Ghz / MorphOS 3.7
- Apple / Ibook G4 1,33 Ghz / MorphOS 3.7
- Apple /PowerBook G4 1 GHz / MorphOS 3.7

Δοκιμές σε Windows

- Acer / PC Windows 7
- Acer / PC laptop Windows Vista
- Lenovo / PC Windows 8.1
- Lenovo / PC Windows 10
- Toshiba / PC laptop Windows XP

Δοκιμές με μοχλό/joypads

- Konix / PS3 & PC
- Logitech / Dual Action
- Thrustmaster / Dual Analog 4

Πίσω στη σελίδα του παιχνιδιού


Ask Me Up XXL © 2014-2018 Boing Attitude :)
Logo © 2012-2014 Aïto


Αρχική/Προϊόν/Ask Me Up XXL/Tests