Αρχική/Προϊόν/Word Me Up XXL/Απαιτήσεις AmigaOS 4.x Τελευταία ενημέρωση: 2013-09-08

Word Me Up XXL

Απαιτήσεις AmigaOS 4

Υπολογιστής:
- Απαιτείται AmigaOS 4
- AmigaOS 4.0 (τουλάχιστον έκδοση July 2007) ή AmigaOS 4.1.
- 80 Mb χώρο στο σκληρό δίσκο, 25 Mb μνήμη γραφικών και 35 Mb μνήμης RAM.

Δοκιμές:
- AmigaOne X1000/Sam440ep/The Red One F (Sam Flex)/AmigaOne XE/MicroAone/Amiga 4000D
- Video cards: Voodoo 3 AGP 16 Mo, ATI Radeon 7500 AGP 128 Mo, ATI Radeon 9250 AGP 256 Mo

Αναφορές: 80 FPS
- AmigaOne XE 800 Mhz / Voodoo 3 : το παιχνίδι είναι ομαλό
- AmigaOne XE 800 Mhz / Radeon 7500 : το παιχνίδι είναι ομαλό
- AmigaOne XE 800 Mhz / Radeon 9250 : το παιχνίδι είναι ομαλό
- The Red One F (Sam Flex) 777 Mhz / Radeon 9250 : το παιχνίδι είναι ομαλό
- Amiga 4000 / Voodoo 3: το παιχνίδι είναι ομαλό και γρήγορο.
- Amiga 4000 / Cybervision: το παιχνίδι είναι πολύ αργό.

Πίσω στη σελίδα του παιχνιδιούWord Me Up XXL © 2008-2013 Boing Attitude :)Αρχική/Προϊόν/Word Me Up XXL/Απαιτήσεις AmigaOS 4.0