Αρχική/Προϊόν/Word Me Up XXL/Συχνές ερωτήσεις Τελευταία ενημέρωση: 2013-09-08

Word Me Up XXL

Συχνές ερωτήσεις

Un des sbires du sorcier malιfique

Διαβάστε τις συχνές ερωτήσεις για τα συστήματα AmigaOS 4, Linux, Mac OS X, MorphOS ή Windows.

AmigaOS 4

- Το παιχνίδι τρέχει σε AmigaOS 4.1? Σε συστήματα Sam440ep;
Το παιχνίδι δοκιμάστηκε με επιτυχία στο AmigaOS 4.1 με μια AmigaOne και μια Sam440ep.

- Όταν τρέχω το παιχνίδι, εμφανίζεται αμέσως ένα μήνυμα από το "grim reaper".
Παρακαλώ ελέγξτε ότι η βιβλιοθήκη amigainput.library είναι διαθέσιμη στην LIBS:. Μολονότι αυτή η βιβλιοθήκη δεν χρησιμοποιείται άμεσα, η χρήση της lowlevel.library εξαρτάται από αυτήν, ακόμα και αν δεν έχει τοποθετηθεί μοχλός.

- Φαίνεται ότι μερικά κείμενα δεν εμφανίζονται.
Παρακαλώ ελέγξτε αν η γραμματοσειρά DejaVu Sans.font και DejaVu Sans Bold.font είναι διαθέσιμη στην FONTS:.

- Κατά την διάρκεια του παιχνιδιού, η κίνηση είναι απότομη.
Παρακαλώ ελέγξτε ότι δεν έχετε εγκατεστημένη την εφαρμογή "Limpid Clock" στον υπολογιστή σας. Αν ναι, τότε θα πρέπει να μειώσετε την προτεραιότητά του. Κάντε κλικ στο ρολόϊ, επιλέξτε "Εργασία" από το μενού και μετά "Ορισμός προτεραιότητας εργασίας". Η προκαθορισμένη τιμή είναι "1". Ορίστε το στο "-1". Αν η κίνηση παραμένει απότομη, κάντε έξοδο από την εφαρμογή.
Αν τρέξετε το παιχνίδι σε AmigaOS 4.1, θα πρέπει να απενεργοποιήσετε την λειτουργία "Compositing". Κάντε κλικ στην εφαρμογή προτιμήσεων "GUI", και μετά στις "Επιλογές": απενεργοποιήστε την λειτουργία "Compositing mode (3D acceleration required)".


Linux

- Μπορώ να τρέξω την έκδοση για Windows μέσω της εφαρμογής "Wine" στο Linux;
Ναι. Οι επιδόσεις είναι αρκετά ικανοποιητικές.

Το παιχνίδι δεν ξεκινάει. Τρέχοντάς το από το τερματικό, το μήνυμα "error while loading shared libraries: libSDL_image-1.2.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory" ή "error while loading shared libraries: lib_gtk2u_richtext-2.8.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory" εμφανίζεται.
Έχετε παραλήψει κάποια πακέτα που χρειάζονται για την ομαλή εκτέλεση του παιχνιδιού (SDL WxWidgets, ...). Για να τα εγκαταστήσετε, χρησιμοποιήστε το αρχείο "install_libs_ ..." που διατίθεται. Αν δεν λειτουργήσει, θα πρέπει να τα εγκαταστήσετε χειροκίνητα: ελέγξτε την λίστα πακέτων στο αρχείο "read me first.pdf". Αν η διανομή σας είναι 64-bit, δοκιμάστε να εγκαταστήσετε το πακέτο εξομοίωσης (δείτε παρακάτω).

- Το παιχνίδι δεν ξεκινάει. Τρέχοντάς το από το τερματικό, το μήνυμα "... wrong ELF class: ELFCLASS64 ..." εμφανίζεται.
Χρησιμοποιείτε την διανομή 64-bit, αλλά δεν έχετε εγκαταστήσει τον εξομοιωτή 32-bit. Πρέπει να εγκαταστήσετε το πακέτο εξομοίωσης IA-32. Μπορείτε, για παράδειγμα, στο Ubuntu, να το εγκαταστήσετε γράφοντας την παρακάτω εντολή: sudo apt-get install ia32-libs. Όμως σε μερικές περιπτώσεις, τα πακέτα 32-bit των wxWidgets (wxGTK και wxBase) δεν είναι διαθέσιμα. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να τρέξετε το παιχνίδι (Game), αλλά δεν έχετε πρόσβαση στο αρχικό μενού (WordMeUpXXL_Demo) και στην εφαρμογή προτιμήσεων (prefs).


MacOS X

- Όταν ξεκινάει το παιχνίδι, αυτό σταματάει και κοιτάζοντας τις καταγραφές σφαλμάτων, το μήνυμα λάθους "Unknown load command 0x80000022 required" εμφανίζεται.
Το παιχνίδι τρέχει σε υπολογιστές βασισμένους σε Intel 64-bit. Πιθανό δοκιμάσατε να το τρέξετε από OSX 10.5 ή παλαιότερο. Το παιχνίδι τρέχει μόνο από την έκδοση 10.6 ("Snow Leopard") και άνω.

- Όταν ξεκινάει το παιχνίδι, δεν τρέχει.
Αν χρησιμοποιείτε την έκδοση OS X 10.8 ("Lion Mountain") ή νεότερη, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιτρέψει στο παιχνίδι να ξεκινήσει. Το παιχνίδι δεν είναι υπογεγραμμένο. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Apple .

- Όταν τρέχει το παιχνίδι, εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους, που αναφέρει ότι το παιχνίδι χρειάζεται X11.
Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται μόνο σε εκδόσεις OS X 10.8 ("Lion Mountain") ή νεότερο. Μέχρι αυτή την έκδοση, το Quartz συμπεριλαμβανόταν στο OS X και επέτρεπε την εκτέλεση λογισμικού τύποθ-X11. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Πρέπει να εγκαταστήσετε το XQuarz και μετά να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας πριν τρέξετε το παιχνίδι.


MorphOS

- Τρέχει το παιχνίδι σε 2.0? Σε συστήματα Efika;
Το παιχνίδι δοκιμάστηκε με επιτυχία με MorphOS 2.0 σε Pegasos (1, 2), Efika και Mac Mini PPC.


Windows

- Το παιχνίδι εμφανίζεται κανονικά μέχρι να ξεκινήσει το κυρίως παιχνίδι. Μετά η εμφάιση είναι πολύ περίεργη. Τα πάντα είναι εντάξει, όταν επιστρέφεις πίσω στο αρχικό μενού..
Είναι λόγω των οδηγών της κάρτας γραφικών. Προσπαθήστε να τους ενημερώσετε αν είναι δυνατό. Αν το πρόβλημα παραμένει, δε θα μπορείτε να παίξετε το παιχνίδι.

- Το παιχνίδι φαίνεται να εμφανίζεται σωστά, αλλά η συμπεριφορά του είναι περίεργη. Για παράδειγμα, αν επιλέξω κάποιον χαρακτήρα, στην τελική επιλέγω τον επόμενο ή τον προηγούμενο. Επίσης, στο πρώτο επίπεδο, βλέπω ένα μεγεθυντικό φακό αλλά τίποτα άλλο.
Αυτό είναι πρόβλημα με τους οδηγούς της κάρτας γραφικών σας. Ενημερώστε τον οδηγό της κάρτας σας αν είναι δυνατό. Αν αυτό δεν επιλύσει το πρόβλημα, θα μπορείτε να παίξετε το παιχνίδι, αλλά αυτή η περίεργη συμπεριφορά θα συνεχιστεί στα μενού.

- Όταν ξεκινάει το παιχνίδι, ο αριθμός 0 εμφανίζεται στην οθόνη.
Φαίνεται ότι έχετε τροποποιήσει τον προκαθορισμένο φάκελο εγκατάστασης. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να τελειώνει με τον χαρακτήρα (\). Για παράδειγμα, το C:\Temp\ είναι σωστό, ενώ το C:\Temp όχι. Απεγκαταστήστε το παιχνίδι και εγκαταστείστε το ξανά ακολουθώντας αυτή την συμβουλή..

Πίσω στη σελίδα του παιχνιδιούWord Me Up XXL © 2007-2013 Boing Attitude :)
Illustration © 2006 AïtoΑρχική/Προϊόν/Word Me Up XXL/Συχνές ερωτήσεις