Αρχική/Προϊόν/Word Me Up XXL/Ομάδα Τελευταία ενημέρωση: 2013-10-30

Word Me Up XXL

Ομάδα

Εκδότης:
- Glames

Προγραμματισμός:
- Glames

Λογότυπο/Οθόνες/Πορτραίτα:
- Aïto

Σχέδια:
- Raymond Zachariasse(Quality team), Aïto και Glames

Ηχητικά εφέ:
- Glames

Μουσική:
- Anders "Boray" Persson, http://boray.bandcamp.com/

Μεταφράσεις
- Stephanie Locke, Brigitte Pachot-Hyde, Melanie Vasseur, Mireille Rineau, Glames
- Ina Piña Ferrer, Javier de las Rivas, Ezequiel Partida, Mário César
- Marzia Taramasco, Philippe Ferrucci, Stefano Guidetti, Samir Hawamdeh, Gianluca Girelli
- Peter Topolnicki, Niels Schapke & Wolfgang Hosemann (Insane-Software), Boros Gergely, Mikhail Pozdnyakov
- Mariusz Danilewicz, Fredrik Schultz, Vlad Vinogradov, Elena Kuryshova, Julien Marcel, Tommi Toivanen
- Αντώνης Ηλιάκης

Δοκιμές σε AmigaOS 4:
- Alexandre Balaban, Alex Dillenseger, Jacques Vanhove, Jean-François Bachelet, Peter Topolnicki και Glames

Δοκιμές σε Linux:
- Jean-Franηois Louison, Nicolas Gressard και Glames

Δοκιμές σε MacOS X:
- Frédérique Greslé, Alex, Stéphane Campan και Glames

Δοκιμές σε MorphOS:
- Vlad Vinogradov, Fabien Coeurjoly, Boros Gergely, Peter Topolnicki και Glames

Δοκιμές σε Windows:
- Stéphane Aubry, LoÏc Maitre, Peter Topolnicki και Glames

Πίσω στη σελίδα του παιχνιδιού



Word Me Up XXL © 2007-2013 Boing Attitude :)
Illustration © 2006 Aïto



Αρχική/Προϊόν/Word Me Up XXL/Ομάδα